Jestes w: Home > Wiedza > A. KLASYFIKACJA ZABURZEŃ W ODŻYWIANIU NIEMOWLĄT ŻYWIONYCH SZTUCZNIE

A. KLASYFIKACJA ZABURZEŃ W ODŻYWIANIU NIEMOWLĄT ŻYWIONYCH SZTUCZNIE

Wspominaliśmy już w przedmowie, że powodem wymienionych trudności jest pewna płynność, nieustalenie jakiejś ogólnie przyjętej i prostej klasyfikacji zaburzeń w odżywianiu. Każdy podręcznik zawiera inny ich podział, zaleca inne sposoby lecznicze, podaje liczne i trudne do zastosowania w praktyce mieszanki odżywcze

i lecznicze. Dla lekarza praktyka jest to wszystko przeszkodą trudną do przezwyciężenia. W pediatrii i w ogóle w medycynie znajdziemy mało rozdziałów, w których lekarz praktyk orientowałby się również słabo, jak właśnie w rozdziale o zaburzeniach w odżywianiu niemowląt.

Za podstawę do rozdziału zaburzeń w odżywianvi służyły kolejno, zależnie od największego rozwoju w danej chwili: 1) badania anatomo-patologiczne, oczywiście przede wszystkim przewodu pokarmowego, jako że w ogóle w tym czasie zagadnienie to ograniczano wyłącznie do przewodu pokarmowego (Barthez

Dodaj Komentarz