Jestes w: Home > Wiedza > Badania etiologiczne

Badania etiologiczne

Rilliet, Widerhofer) 2) badania etiologiczne, głównie bakteriologiczne (Escherich, Tissier, Czerny) 3) badania czynnościowe, podkreślające znaczenie wahań tolerancji na pożywienie i jednocześnie zajęcie innych tkanek i narządów poza przewodem pokarmowym (Finkelstein i inni)

-4) badania kliniczne, wysuwające na plan pierwszy bądź jeden z objawów chorobowych (Marfan), bądź czas trwania choroby i jej nasilenie (Nobecourt).

W opisie zaburzeń w odżywianiu niemowlęcia karmionego piersią widzieliśmy już, że sprawa chorobowa zwykle nie ogranicza się do przewodu pokarmowego, ale obejmuje również cały ustrój niemowlęcia. Uogólnienie sprawy chorobowej występuje w znacznie większym stopniu u niemowląt żywionych sztucznie. Musimy to mieć na uwadze zarówno w ustalaniu rozpoznania, jak i w leczeniu.

W przyjętej przez nas klasyfikacji uważaliśmy za wskazane łączenie w jedną grupę poszczególnych obrazów chorobowych, zbliżonych do siebie nie tylko przebiegiem, ale i tym, że stawiają lekarza przed jednakowym zadaniem leczniczym.

Dodaj Komentarz