Jestes w: Home > Wiedza > Badanie otoskopowe

Badanie otoskopowe

Nierzadko jednak, zwłaszcza w przypadkach cięższych, badanie otoskopowe daje wynik ujemny. Otolaryngolog nie widzi wskazań do paracentezy. Jeżeli jednak w takim przypadku pediatra lub lekarz leczący nie widzą wyraźnej poprawy po zastosowaniu niżej podanego postępowania leczniczego, to musi nasunąć się pytanie, czy pomimo ujemnego wyniku otoskopowego ucho środkowe nie jest jednak objęte sprawą chorobową. Jest to wskazanie pediatryczne do wykonania paracentezy. Wynik tego zabiegu często wskazuje na słuszność stanowiska pediatry – z otworu wydostaje się pewna ilość cieczy zapalnej, a co ważniejsze, stan dziecka ulega od razu wyraźnej, dotychczas nieosiągalnej poprawie. Przekonuje to również laryngologa, który początkowo zwykle nie bardzo uznaje słuszność stanowiska pediatry.

Ale pediatra, a za nim i laryngolog muszą niekiedy iść jeszcze o krok dalej w swych wskazaniach do interwencji. Spotykamy nie-rzadko przypadki, w których nawet paracenteza nie wykazuje obja-wów stanu zapalnego, a cały obraz chorobowy jednakże przemawia najwyraźniej za schorzeniem ucha jako w danej chwili najważniej-szym ogniskiem chorobowym. W tych przypadkach należy podej-rzewać istnienie stanu zapalnego w jamie sutkowatej (antrum), co do niedawna musiało doprowadzać do jednostronnej lub obustronnej antrotomii, jako jedynego zabiegu mogącego uratować życie niemowlęcia. Ostatnio, idąc za wskazaniami Lewenfisza, stosujemy w takich razach antropunkcję diagnostyczną i leczniczą jako zabieg znacznie łatwiejszy i mniej groźny dla dziecka. Nakłucie jamy sutkowatej przez zewnętrzny przewód słuchowy, wykonane przez wprawnego otiatrę, jest zabiegiem na tyle bezpiecznym i war-tościowym, że może i powinno być stosowane na równi z paracen- tezą tak ze wskazań otiatrycznych, jak i pediatrycznych. Toteż obecnie do antrotomii uciekamy się tylko w stosunkowo nielicznych przypadkach, jeśli kilkakrotne nakłucie jamy sutkowatej i usuwanie w ten sposób treści zapalnej nie prowadzi do opanowania sprawy chorobowej (wskazania laryngologiczne), lub też jeśli antropunkcja daje ujemne wyniki, ale stan dziecka przemawia nadal za istnieniem ogniska zapalnego, którego nigdzie indziej nie można stwierdzić. W tych przypadkach pediatra musi podejrzewać stan zapalny komórek periantralnych i powinien skłonić laryngologa do wykonania antrotomii (wskazania pediatryczne).

Przypominamy, że do tego zabiegu chory musi być odpowiednio przygotowany za pomocą kroplówek z płynu Ringera oraz z krwi. To samo, z jednoczesną głodówką przez 24 godziny, obowiązuje po zabiegu operacyjnym.

Dodaj Komentarz