Jestes w: Home > Wiedza > Błędy lekarskie

Błędy lekarskie

Nie zawsze jednak przebieg jest tak pomyślny. Często zawodzi, niestety, nawet najstaranniejsza opieka oraz najodpowiedniejsze leczenie dietetyczne i ogólne.

W pewnej liczbie przypadków nie stwierdzamy w ogóle żadnej wyraźnej poprawy głodówka nie zmniejsza objawów zatrucia, wa-ga spada w dalszym ciągu w poprzednim tempie, nie jesteśmy w stanie nawodnić ustroju tego niemowlęcia, nie przyjmuje ono nawet małych ilości pożywienia – następuje zgon. Zdarza się to zwłaszcza w przypadkach ciężkiego zakażenia.

W innych razach znowu przebieg jest nieco odmienny. Stan ogólny poprawia się wyraźnie, waga nie spada już raptownie, rozpoczyna się nawodnienie, słowem rozpoczyna się okres repa-racji. Niestety, następuje jednak potem nie okres zdrowienia, lecz pogorszenie: tolerancja obniża się ponownie do poprzednich war-tości minimalnych, występują ponowne objawy zatrucia i dziecko umiera. Nieraz znów stwierdzamy powolniejszy, lecz stały spadek wagi, obniżenie się ciepłoty ciała, stałe pogarszanie się stanu ogól-nego, niemożność zużytkowania pożywienia następuje śmierć. Ten obraz kliniczny opisano już wyżej jako dekompozycję Finkelsteina.

Dodaj Komentarz