Jestes w: Home > Wiedza > Ciężkie stany chorobowe

Ciężkie stany chorobowe

Zachęcające wyniki lecznicze uzyskano w astmie, w której za-stosowano witaminę B2 na podstawie jej działania zapobiegaw-czego w doświadczalnym wstrząsie anafilaktycznym.

-2. Kwas nikotynowy (niacyna) i jego związek amidowy jest przede wszystkim czynnikiem zapobiegającym powstawaniu ru-mienia lombardzkiego (pellagra) i współdziała z witaminą B2 w prawidłowym przetwarzaniu węglowodanów w organizmie oraz w przemianie białkowej i porfirynowej.

Czynnik ten znajduje się w tych samych produktach spożyw-czych co witamina B2. Magazynuje się w nadnerczach. Zapotrze-bowanie dzienne niemowlęcia wynosi 4 mg.

Dodaj Komentarz