Jestes w: Home > Wiedza > Dyspepsia acuta

Dyspepsia acuta

Jest to typowe zaburzenie w odżywianiu z wyraźną przewagą objawów ze strony przewodu pokarmowego i stosunkowo słabymi objawami ogólnymi. Występują: wymioty, częste, luźniejsze lub wodniste wypróżnienia o mniej lub bardziej zielonej barwie, o spo-istości niejednolitej, często z białymi grudkami, z domieszką śluzu, a w razie znaczniejszego nasilenia objawów również z „żyłkami“ krwi. Objawy ogólne są stosunkowo niegroźne: pogorszenie się stanu ogólnego, bladość skóry, zwłaszcza na twarzy, brak łaknienia, podskoki gorączki, zahamowanie przyrostu lub też spadek wagi. Im gorszy był stan ustroju przed wystąpieniem tego nieżytu przewodu pokarmowego, im słabsza jest konstytucja chorego (skaza wysiękowa, chwiejny bilans wodny), tym większy jest wpływ na stan ogólny niemowlęcia.

Badanie bakteriologiczne stolca wykazuje wyniki odmienne od obrazu w stanie zdrowia. Wyniki te nie są jednak jednolite i w po-szczególnych przypadkach wykrywamy najróżnorodniejsze drobno-ustroje: uzjadliwione pałeczki okrężnicy, paciorkowce, enterokoki, pneumokoki, pałeczki ropy błękitnej itd. Rzadziej znajdujemy drob-noustroje wywołujące swoiste zaburzenia przewodu pokarmowego- u dzieci starszych i ludzi dorosłych.

Nie będziemy tu rozstrząsali zagadnienia niewątpliwie bardzo ważnego, czy ta zmiana flory bakteryjnej jelit i zajęcie przez nią przewodu pokarmowego aż do dwunastnicy, czyli objęcie odcinków jelita jałowych w stanie zdrowia, są pierwotne i powodują cały stan chorobowy, czy też są objawem drugorzędnym, wtórnym wyrazem dostosowania się flory bakteryjnej jelit do zmienionych warunków w przewodzie pokarmowym, wywołanych przez różne inne czynniki. Zagadnienie to nie ma tu większego znaczenia praktycznego, gdyż postępowanie lecznicze prawie wszystkich pediatrów w zasadzie jest jednakowe niezależnie od tego lub innego poglądu na omawiane tu sprawy.

Dodaj Komentarz