Jestes w: Home > Wiedza > Exsiccosis simplex

Exsiccosis simplex

Jest to postać chorobowa dość częsta i zdaniem naszym nie-dostatecznie uwzględniana w klasyfikacji i opisie zaburzeń w odżywianiu. Powołując się na wyżej podane obrazy kliniczne, możemy opisać w krótkości ten ciężki stan zaburzeń w odżywianiu.

Za objaw najważniejszy należy uznać odwodnienie ustroju bez objawów zatrucia, co stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu ze stanem toksykozy jest to jakby nieco lżejsza postać tego poważ-nego uszkodzenia ustroju niemowlęcia. Istnienie odwodnienia od-granicza ten stan wyraźnie od dyspepsji, pedatroiii i atrepsji, przeto zalicza się on do postaci ostrych, wymagających celowego, energicznego i natychmiastowego postępowania leczniczego. W tych przypadkach objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak wymioty, biegunka, są zwykle bardzo wyraźne.

Ten stan chorobowy występuje zwykle u niemowląt, znajdują-cych się w stanie przewlekłego zaburzenia w odżywianiu, lekkiego lub ciężkiego stopnia, najczęściej w atrepsji. Powody obostrzenia się sprawy choroloowej są te same jak w stanach omówionych po-przednio.

Dodaj Komentarz