Jestes w: Home > Wiedza > Higiena ogólna otoczenia niemowlęcia

Higiena ogólna otoczenia niemowlęcia

-1) toksykozy są tym częstsze, im gorsza jest higiena ogólna otoczenia niemowlęcia, a zwłaszcza im gorsza jest czystość mleka 1 jego mieszanek 2) toksykozy nasilają się w miesiącach letnich, w których za-wartość zarazków i ich jadów w mleku krowim jest największa.

Z ognisk zakażenia pozajelitowych na pierwszy plan wysuwa się stan zapalny ucha środkowego lub jamy sutkowatej, jak o tym była już mowa w rozdziale poprzednim. Przede wszystkim ta choroba dała powód do wysu-nięcia czynnika zakaźnego na plan pierwszy w etiologii toksykozy.

częstości tego schorzenia w toksykozach nikt z pediatrów już nie wątpi – rzeczywiście rzadkie są przypadki toksykozy bez zajęcia uszu stwierdzanego klinicznie lub sekcyjnie. Wciąż jednak jeszcze toczy się spór o to, czy zapalenie ucha środkowego (lub wyrostka sutkowatego) jest zjawiskiem pierwotnym, czy też wtórnym, powstającym w organizmie pozbawionym odporności w przebiegu istniejącego już schorzenia zasadniczego i oczywiście, wpływającym ujemnie na jego przebieg. Niezaprzeczalna poprawa, występująca po odpowiednim leczeniu miejscowym ucha, może i musi wystąpić niezależnie od słuszności tego lub innego poglądu.

Dodaj Komentarz