Jestes w: Home > Wiedza > Hypertrophia

Hypertrophia

Waga niemowlęcia sztucznie żywionego dość często jest nad-mierna, rzadziej natomiast uważa się to za objaw patologiczny. Otoczenie dziecka, a często również i mniej uważny lekarz są skłonni do uznawania tych tęgich niemowląt za szczególne okazy zdrowia. A jednak uważne przyjrzenie się nie pozwala na żadne wątpliwości i zmusza do wniosku, że mamy tu do czynienia z rozwojem niezupełnie prawidłowym. Dzieci takie są często nalane, blade, tkanki ich są wiotkie, ukrwienie błon śluzowych niedostateczne, zachowanie stolców różne w zależności od pożywienia, odporność ogólna zwykle znacznie zmniejszona (p. ryc. 39 i 40).

Ten obraz kliniczny widzimy często u dzieci Ryc. 39. Bogdan J„ ur. 12. 7. 1948 r. ży- otrzymujących znaczną wienie sztuczne, waga • 10 150 g, wzrost ilość pożywienia jedno-

-72 cm, wysokość ciemieniowo-sicd7emowa – . , .47 cm, wskaźnik odżywienia – 99. Rozpo- stronnego, przekarmianych znanie: hypertrophia. mlekiem lub węglowoda-

nami, z brakiem dostatecznej ilości związków mineralnych i dopeł-niających środków odżywczych. Pozorny dobry wygląd, otyłość i duża waga polegają w znacz-nym stopniu na gromadzeniu się w ustroju nadmiaru wody, luźno związanej z tkankami.

Dodaj Komentarz