Jestes w: Home > Wiedza > Jakość pożywienia

Jakość pożywienia

W doborze jakości pożywienia należy się kierować koniecznością dostarczenia wszystkich niezbędnych składników zarówno budulcowych, energetycznych, jak i dopełniających, z uwzględnie-niem wieku dziecka.

Najlepsze wyniki, zwłaszcza u niemowląt w pierwszym kwartale życia, otrzymamy podając pokarm kobiecy jako pożywienie wyłącznie lub w połączeniu z jedną z mieszanek leczniczych, np. maślanką. Podkreślamy też konieczność ścisłego dawkowania po-karmu, co początkowo jest możliwe tylko za pomocą podawania pokarmu odciąganego: przystawianie do piersi prowadziło łatwo do przekarmiania, do przekraczania małych dawek początkowych. W razie braku pokarmu rozpoczynamy od podawania zwykłych mieszanek odżywczych – wyjątek stanowią przypadki ze znacz-niejszym nasileniem zaburzeń przewodu pokarmowego, co zmusza do zastosowania, odpowiednich mieszanek leczniczych. Mieszanki zwykłe czasami nie doprowadzają do dostatecznego przyrostu wagi, gdyż dzieci te wskutek braku łaknienia nie są w stanie spożyć ilości dostatecznych do pokrycia ich zapotrzebowania. Przechodzimy wtedy szybko do podawania mieszanek skoncentrowanych. Słabe łaknienie i niemożność spożycia jednorazowo większej ilości po-żywienia zmuszają często do małych, częstych dawek, a więc 10-12 posiłków na dobę. Liczbę posiłków zmniejszamy w miarę poprawy stanu ogólnego i łaknienia dziecka.

Umiejętne i wytrwale postępowanie często daje wyniki pożądane najtrudniejszy jest, oczywiście, okres pierwszy, w którym nierzadko musimy się zadowolić utrzymywaniem się wagi na dotychczasowym poziomie. Należy unikać popełnianego powszechnie błędu, który polega na częstym zmienianiu rodzaju i ilości mieszanki nie czekając na wynik działania przepisanej diety.

Dodaj Komentarz