Jestes w: Home > Wiedza > Kiedy rozpocząć żywienie dziecka?

Kiedy rozpocząć żywienie dziecka?

Jest to chwila, w której należy rozpocząć żywienie dziecka. Za-czynamy od podawania bardzo małych ilości dobowych, ‚/2-1 de- cynema (najwyżej) na cm- powierzchni jelit, rozkładając tę ilość na małe dawki w odstępach godzinnych. Wynosi to zwykle nie więcej niż 100 g na dobę. Rozpoczęcie od tak małych dawek jest bezwzględnym nakazem z powodu znacznie obniżonej tolerancji w tym ciężkim stanie chorobowym. Jeżeli nie stwierdzamy pogor-szenia się stanu ogólnego, odwodnienia, krzywa wagi nie wykazuje znacznego spadku, wymioty nie nasilają się –• wtedy zwiększamy stopniowo dobową ilość pożywienia o ‚/4, a później o V2 decynema na cm2. Zwiększenie ilości musi jednak być bardzo ostrożne z obawy przekroczenia tolerancji, uprawnia do tego tylko dokładna ocena wszystkich objawów. Dostateczny przyrost wagi na dotychczasowej, chociażby malej ilości pożywienia pozwala na zajęcie stanowiska wyczerpującego – zwiększamy ilość pożywienia dopiero z chwilą zahamowania przyrostu.

Jednocześnie podajemy nadal płyny wyżej podane w celu po-krycia zapotrzebowania wody w ilości dobowej odpowiadającej mniej więcej ilości płynnego pożywienia, jakie by dane dziecko otrzymywało w stanie zdrowia.

W tym czasie następuje dalsza poprawa stanu ogólnego dziecko jest coraz żywsze, zmarszczki na twarzy są mniej zaznaczone, ukrwienie skóry lepsze, oczy i ciemiączko coraz mniej zapadnięte, waga utrzymuje się początkowo na tym samym poziomie wkrótce jednak zaczyna stopniowo wznosić się ku górze, pomimo że ilość pożywienia nie dochodzi jeszcze do 3 decynemów na cm2 powierzchni jelit, czyli nie pokrywa jeszcze nawet wydatków na podstawową przemianę materii. Powodem tego przyrostu wagi jest w dużym stopniu dalsze nawadnianie się ustroju – jest to koniec okresu reparacji i przejście do stanu zdrowienia. Objawem utrzymującym się najdłużej jest niedostateczna spoistość wypróżnień stają się one mniej wodniste, ale są jeszcze luźne wtedy, gdy stan ogólny wykazuje już wyraźną poprawę. Znaczne nasilenie tego objawu może nas skłonić do nieco ostrożniejszego zwiększania pożywienia, decyduje

Dodaj Komentarz