Jestes w: Home > Wiedza > Konieczność ścisłego dawkowania pożywienia

Konieczność ścisłego dawkowania pożywienia

Konieczność ścisłego dawkowania pożywienia, podawanego początkowo w małych, częstych dawkach. Odpowiednio do mniejszego nieco uszkodzenia ustroju przebieg jest zwykle łagodniejszy i rokowanie pomyślniejsze niż w stanach zatrucia okres reparacji jest znacznie krótszy, powrót do zdrowia szybszy.

W przypadkach o przebiegu niepomyślnym, w późniejszych okresach choroby lub w przypadkach nieodpowiednio leczonych, najczęściej wskutek przekroczenia tolerancji, następuje dalsze po-gorszenie i dochodzi do jednej z opisanych już postaci chorobo-wych: zatrucia lub samowyniszczenia z całą ich grozą (p. rvc. 49).

W przypadkach nieodpowiednio leczonych za pomocą długiego głodzenia jakościowego i ilościowego (kleiku, mączki) .często wy-stępuje ciężkie przewlekle zaburzenie w odżywianiu (atrepsja, atrofia), jeśli poprzednio nie doszło już do szybszego wyniku nie-pomyślnego (dekompozycja).

Dodaj Komentarz