Jestes w: Home > Wiedza > Krzywica

Krzywica

W bezwzględnej większości przypadków wystarcza to do zapo-biegnięcia krzywicy, nawet w niekorzystnych warunkach ogólnych. Istnieją jednak niewątpliwie przypadki oporne, w których pomimo- tego postępowania rozwija się krzywica, co prawda przeważnie

lekka. Spostrzegaliśmy nawet przypadek krzywicy u rocznego nie-mowlęcia, któremu wyjątkowy entuzjasta zapobiegania bodźcowego zastosował 8 dawek!

Zagadnienie to wymaga więc jeszcze dodatkowego wyjaśnienia za pomocą dokładnej obserwacji i badania klinicznego. Spostrze-żenia podobne przemawiają jednak za tym, że etiologia krzywicy ludzkiej jest bardziej złożona niż krzywicy doświadczalnej szczu-rów, która jest czystą awitaminozą D.

Dodaj Komentarz