Jestes w: Home > Wiedza > Lczenie ambulatoryjne

Lczenie ambulatoryjne

W warunkach pozaklinicznych, w leczeniu ambulatoryjnym lub w szpitalach nie posiadających odpowiednich oddziałów dziecięcych, zdaniem naszym, lekarz może i powinien rozpoczynać leczenie przypadków toksykozy od podawania streptomycyny.

Ten nasz postulat opieramy na licznych spostrzeżeniach, wy-kazujących wyraźny wpływ streptomycyny na poprawę stanu ogólnego wskutek opanowania zakażenia w znacznej większości przypadków toksykozy, i to w bardzo szybkim czasie. Umożliwia to lekarzowi spokojne stosowanie dalszych opisanych zabiegów leczniczych na miejscu lub też, w razie braku odpowiednich warunków, poprawienia stanu dziecka na tyle, by bez obawy zaryzykować przewiezienie go do odpowiedniego szpitala lub kliniki.

Jeszcze pewniejsze wyniki uzyskujemy za pomocą chloromy- cetyny, która często działa w przypadkach opornych na wszystkie inne antybiotyki (dawkowanie p. str. 167).

Dodaj Komentarz