Jestes w: Home > Wiedza > Leczenie dietetyczne ma znaczenie pierwszorzędne

Leczenie dietetyczne ma znaczenie pierwszorzędne

i polega na przejściowym zmniejszeniu ilości spoży-wanego mleka krowiego do minimum, do 200-300 g na dobę, a w stanach groźniejszych często nawet na stosowaniu diety bezmlecznej. Jest to o tyle łatwiejsze do wykonania, że są to zwy-kle niemowlęta co najmniej kilkomiesięczne. Nie znaczy to jednak bynajmniej, by należało dzieci głodzić ilościowo lub jakościowo, tj. stosować wyłącznie kleiki lub mączki. Podajemy niezbędną liczbę nemów, tylko w innej postaci: papki sucharkowo-owocowej (str. 135), kaszki na odwarze z jarzyn (przepis 19), jarzyn, owoców, soków jarzynowych. Dieta ta zapewni dziecku prawidłowe żywienie w czasie przejściowym, nawet po wyłączeniu mleka. W miarę poprawy do jadłospisu stopniowo wprowadzamy mleko nie przekraczając jednak nigdy ilości 400-500 g na dobę.

Leczenie Farmakologiczne jest niemniej ważne, polega ono na podawaniu następujących leków. 1) Związki wapniowe stosujemy w dużych ilościach, tym większych, im poważniejszy jest stan dziecka. A więc w skazie kurczowej podajemy około 2,0-4,0 chlorku wapnia (calcium chbratum crysiullisatum) na dobę, w tężyczce jawnej – 6,0-10,0. Możemy też stosować mleczan wapnia (calcium lacticum), mniej przykry w smaku, lecz trochę mniej skuteczny, co wymaga zwiększenia dawki dobowej do 15,0-20,0.

Dopiero po kilku dniach powyżej opisanego leczenia dietetycz-nego i Farmakologicznego możemy przystąpić do stosowania leczenia przeciwkrzywiczego w tej lub innej postaci (p. rozdział o leczeniu krzywicy). Wcześniejsze stosowanie lampy kwarcowej lub podanie dużej dawki witaminy D^ może wywołać nasilenie się objawów tężyczki wskutek raptownego zwiększenia się fosforanów w krwi.

Dodaj Komentarz