Jestes w: Home > Wiedza > Leczenie laryngologiczne

Leczenie laryngologiczne

Niezależnie od leczenia laryngologicznego konieczne jest odcią-żenie przewodu pokarmowego przez opuszczenie jednego posiłku oraz znaczne zmniejszenie dobowej ilości pożywienia do początkowo małych dawek, P/2-2 decynemów na cm powierzchni jelit. Gdy występują również wymioty lub gdy łaknienie jest znacznie upo-śledzone, zmniejszamy poszczególne porcje, zwiększając odpowied-nio liczbę posiłków w ten sposób podajemy pożądaną ilość dobową pożywienia, czego nie można osiągnąć zachowując zwykły rozkład posiłków.

Zamiast skreślonego pożywienia musimy podać dziecku odpo-wiednią ilość płynu obojętnego. Ogólna ilość dobowa płynu nie może być mniejsza od normalnej ilości płynnego pożywienia podawanego. zdrowemu niemowlęciu.

Staramy się przede wszystkim, zwłaszcza w przypadkach lżej-szych, podawać płyny doustnie w małych, częstych dawkach. W razie uporczywych wymiotów należy stosować płyny pozaje- litowo w sposób omówiony w następnym rozdziale.

Dodaj Komentarz