Jestes w: Home > Wiedza > Leczenie wyciągiem z gruczołów przy tarczycowych

Leczenie wyciągiem z gruczołów przy tarczycowych

Leczenie wyciągiem z gruczołów przy tarczycowych (parathor- mon Collipa) jest jeszcze niedostatecznie rozpowszechnione. Pre-parat z naświetlonej ergosteryny, bardzo skuteczny w tężyczce, po wypadnięciu czynności lub usunięciu gruczołów przytarczycowych (tetanici parathyreopriua), nie nadaje się do leczenia tężyczki dziecięcej, gdyż nie ma żadnego działania przeciwkrzywiczego, tak ważnego w tym stanie chorobowym.

dobowa ilość pożywienia wyniesie więc 1369X0,5 = 680 nemów, w razie użycia mleka z 5%> cukru musimy podać 520 gramów, w razie użycia mleka z 8,5°/o cukru musimy podać 450 gramów, powyższą ilość dobową dzielimy na 5 lub 6 posiłków.

Dla lekarza praktyka jest niewątpliwie rzeczą pierwszorzędnej wagi kategoryczne stwierdzenie, że w bezwzględnej większości przypadków możemy się ograniczyć do używania tych kilku mieszanek prostych i łatwych zarówno do zapamiętania, jak i do przy-rządzenia.

Dodaj Komentarz