Jestes w: Home > Wiedza > Leczeniu zaburzeń w odżywianiu na tle konstytucyjnym

Leczeniu zaburzeń w odżywianiu na tle konstytucyjnym

Największe może trudności napotykamy w leczeniu zaburzeń w odżywianiu na tle konstytucyjnym. Przypadki te wymagają bardzo celowego dostosowania zarządzeń do warunków ściśle indywidualnych. W lekkich stanach zaburzeń, o których mówimy obecnie, udaje się to jednak znaczniej częściej i łatwiej niż w zaburzeniach ciężkich – tam też omówimy tę sprawę obszernie. Odsyłamy również do rozdziału o zaburzeniach w odżywianiu na tle konstytucyjnym niemowląt żywionych piersią.

W przypadkach uporczywych dobre wyniki uzyskujemy przez, leczenie bodźcowe pod postacią domięśniowych wstrzyknięć krwi (5-10 ml) jednego z rodziców, a w przypadkach cięższych przez przetaczanie krwi (10-20 ml na 1 kg wagi dziecka). Ponawiamy tutaj również uwagi o konieczności dokładnego określenia grupy krwi i czynnika Rh oraz wykonania próby krzyżowej przed przetoczeniem krwi.

Przed wstrzykiwaniem domięśniowym krwi dziewczynkom obowiązuje określenie u nich czynnika Rh i użycie wyłącznie krwi o podobnym składzie.

Dodaj Komentarz