Jestes w: Home > Wiedza > Mieszanka lecznicza

Mieszanka lecznicza

Podkreślamy też, że poza wyborem odpowiedniej mieszanki leczniczej o wyniku leczniczym decyduje przede wszystkim dawkowanie, dostosowanie początkowej ilości pożywienia i dalszych zmian do stanu ustroju niemowlęcego.

Znaczenie tego czynnika ilościowego w dietetyce niemowląt chorych jest często ważniejsze niż czynnik jakościowy. Jest to dowodem, że w zaburzeniach w odżywianiu, zupełnie jak i w patologii innych układów i narządów, upośledzenie czynności (functio laesa) wysuwa się na plan pierwszy i musi być uwzględnione w leczeniu. W zaburzeniach w odżywianiu to upośledzenie wyraża się niemożnością zużytkowania zwykłej ilości pożywienia (obniżenie tolerancji). Czynność ta jest na ogół tym bardziej upośledzona, im poważniejszy jest stan niemowlęcia. Obarczenie ustroju nadmiarem pożywienia, przeciążenie uszkodzonej czynności trawienia (w szerokim znaczeniu tego słowa) pogarsza stale stan ogólny stopniowo lub też katastrofalnie szybko (p. ryc. 31). Określenie ilości pożywienia w zaburzeniach w odżywianiu, bez zastosowania takiego lub innego systemu obliczania, wymaga dużego doświadczenia pediatrycznego dlatego też lekarz praktyk lub specjalista początkujący nie może i nie powinien zadowolić się oznaczaniem tej ilości „na oko“, ale zadać sobie trud dokładnego obliczenia, odpowiednio do właściwości indywidualnych każdego przypadku. Pamiętajmy też stale, że nadmierna dawka jest zawsze szkodliwa, podczas gdy dawka za mala przynosi szkodę tylko wtedy, gdy jest stosowana przez czas dłuższy.

Należy też pamiętać, że czynność każdego narządu po pewnym czasie oszczędzania go staje się sprawniejsza, jeśli uszkodzenie nie było zbyt silne. A więc również i w zaburzeniach w odżywianiu konieczne jest wyzyskanie tej poprawy, zwiększanie ostrożne, ale dostatecznie szybkie ilości pożywienia – chodzi tu przecież o czynność, którą ustrój musi wykonywać w pewnych granicach, by móc istnieć.

W ciężkich chorobach to optimum pożywienia, tj. ilość, którą ustrój chory może jeszcze zużyć bez szkody dla siebie, waha się tylko w nieznacznych granicach trzeba umieć je wynaleźć, a to wymaga umiejętnego i troskliwego rozważenia całokształtu warunków i objawów oraz pewnego wyczucia pediatrycznego.

One Response to “Mieszanka lecznicza”

  1. Edek78 napisał(a):

    Dobra kompozycja roslin jest najwazniejsza.

Dodaj Komentarz