Jestes w: Home > Wiedza > Mieszanki lecznicze a czas

Mieszanki lecznicze a czas

Należy jednak pamiętać, że zasadniczym dążeniem powinno być stosowanie mieszanek leczniczych tylko przez czas ograniczony i zastępowanie ich w miarę poprawy stanu dziecka zwvkłymi mieszankami odżywczymi.

Podkreślamy też tutaj raz jeszcze zasadniczy postulat dietetyki w ogóle, zwłaszcza u niemowląt, a mianowicie konieczność zupełnie ścisłego i jasnego oznaczenia, jakie pożywienie i w jakiej ilości dobowej i jednorazowej powinno dziecko otrzymywać. Kto nie spełni tego zasadniczego postulatu, ten nigdy nie osiągnie dobrych wyników w tej dziedzinie.

Jeśli istnieją również szkodliwości inne, poza wadliwym żywieniem, należy w miarę możności usunąć je lecząc odpowiednio stany zakaźne, regulując cały tryb życia niemowlęcia. Wymaga to dużego wysiłku od lekarza, gdyż poza dokładnym zaznajomieniem się z całokształtem warunków, w jakich dziecko to żyje, musi on sobie zadać trud pouczenia matki o koniecznych zmianach. Wiemy wszyscy, jak trudne jest to zadanie.

Dodaj Komentarz