Jestes w: Home > Wiedza > MIESZANKI ODŻYWCZE, UŻYWANE W ZABURZENIACH W ODŻYWIANIU

MIESZANKI ODŻYWCZE, UŻYWANE W ZABURZENIACH W ODŻYWIANIU

Podanie na tym miejscu składu tych mieszanek i jednoczesne omówienie podstawy ich stosowania ułatwi nam w dużym stopniu opis leczenia poszczególnych stanów chorobowych i uchroni od niepotrzebnego powtarzania się.

I tutaj również chcemy raz jeszcze nadmienić, że nie chodzi nam o wyszczególnienie wszystkich bez wyjątku mieszanek stosowanych z większym lub mniejszym powodzeniem, lecz podanie tego arsenału leczniczego, który umożliwia opanowanie .?prawy chorobowej

w bezwzględnej większości przypadków. Unikamy też zupełnie zagłębiania się w teorię i zapatrywania co do sposobu działania leczniczego poszczególnych mieszanek, gdyż musielibyśmy również omówić niezliczone poglądy na patogenezę zaburzeń w odżywianiu. Ograniczamy się więc do wskazania głównej cechy każdej mieszanki leczniczej, naszym’zdaniem uprawniającej do jej stosowania. Jest to właśnie rzeczą najważniejszą dla lekarza praktyka.

Dodaj Komentarz