Jestes w: Home > Wiedza > Najgorsze zaburzenie żywienia

Najgorsze zaburzenie żywienia

Jest to najcięższa ostra postać zaburzeń w odżywianiu, dająca dużą śmiertelność i przez to wpływająca w znacznym stopniu na zwiększenie umieralności niemowląt, zwłaszcza w miesiącach let-nich (krzywa umieralności niemowląt żywionych sztucznie na ryc. 25). W ostatnich latach spostrzegamy ciekawe zjawisko, a mianowicie główne nasilenie toksykoz wieku niemowlęcego przypada na miesiące jesienne, a nie na najgorętsze miesiące letnie. Pozostaje to w związku z nasilaniem się w porze jesiennej chorób dróg oddechowych i grypy. Fakt ten, łącznie z częstymi w tych przypadkach powikłaniami usznymi, powoduje właśnie nagromadzenie jesienne tych ciężkich schorzeń wieku niemowlęcego.

Niemowlę dotychczas względnie zdrowe lub pozornie zdrowe, znajdujące się jednak zwykle w stanie mniej lub bardziej wyraź-nego przewlekłego zaburzenia odżywienia lub w stanie ostrego nie-żytu przewodu pokarmowego, wykazuje nagle pogorszenie się stanu ogólnego ze znacznymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego. Występują uporczywe wymioty po każdym posiłku i w przerwach, bardzo częste wodniste wypróżnienia – jedno i drugie w nasileniu znacznie większym niż w postaci chorobowej opisanej poprzednio. Jednocześnie wyraźnie zmienia się stan ogól-ny dziecka, co spostrzegawczej matce lub lekarzowi, umiejącemu patrzeć na niemowlęta i wyprowadzać z tego wnioski, daje powód do większego jeszcze niepokoju niż groźne już objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Dodaj Komentarz