Jestes w: Home > Wiedza > Neuropatia

Neuropatia

Nieraz wreszcie mamy do czynienia z dzieckiem neuropatycz- nym, pobudliwym, o słabym łaknieniu, albo z niemowlęciem obarczonym skazą wysiękową, wykazującym znaczne wahania dzienne wagi wskutek chwiejności bilansu wodnego – rozbudowa tkanek ustroju w tych przypadkach również nie odbywa się prawidłowo (hypotrophia ex constituiione). j

Dołączające się zwykle wskutek osłabienia odporności organizmu zakażenia wtórne pogarszają w dużym stopniu stan dziecka. Przez to stwarza się prawdziwe błędne koło lub też ta dodatkowa szkodliwość pogarsza na tyle stan dziecka, że zaburzenie w odżywianiu z przewlekłego przechodzi w groźny stan ostry.

Trafnie ujął to Czerny mówiąc, że „niemowlęta zachorowują ex alimentatione, a umierają ex infectione“. Postępowanie lecznicze musi być dostosowane w każdym po-szczególnym przypadku do stanu dziecka i przyczyn, które uwarunkowały niedostateczny rozwój. A więc przede wszystkim szybko stosujemy żywienie racjonalne, odpowiednie do wieku i wzrostu, przy czym zaczynamy od stosowania tych mieszanek i środków odżywczych, jakie zalecamy niemowlętom zdrowym w tym samym wieku. Jedynie tylko liczba . decynemów na cm powierzchni jelit musi być początkowo mniejsza o 1-2 od norm podanych dla dzieci zdrowych, gdyż należy się liczyć z uszkodzeniem ustroju i zmniejszeniem tolerancji. Taka ostrożność jest wskazana zwłaszcza u dzieci przekarmionych ilościowo, a nie dokarmianych jakościowo (duża ogólna liczba nemów z przewagą jednych składników i z niedoborem innych), natomiast w głodzeniu ilościowym to obniżenie tolerancji nie jest tak częste i jest słabiej zaznaczone. W miarę poprawy stanu ogólnego i stolców zwiększamy stopniowo ilość pożywienia, ale dopiero wtedy, gdy ilość dotychczasowa nie daje już przyrostu wagi. Dłuższego niedożywiania należy się wystrzegać w równym stopniu jak początkowego przekroczenia tolerancji.

Dodaj Komentarz