Jestes w: Home > Wiedza > Niedokrwistość

Niedokrwistość

Znaczniejszy stopień niedokrwistości pochodzenia pokarmowego zdarza się jednak stosunkowo rzadko, chociaż zaburzenia w odży-wianiu są sprawą bardzo częstą. Należy z tego wyprowadzić wniosek, że do znacznego nasilenia się objawów ze strony układu krwiotwórczego konieczne jest współdziałanie innego czynnika poza wadliwym żywieniem. Jest nim czynnik konstytucyjny, osłabienie tego układu. Tą wrodzoną niedomogą należy też w pewnym stopniu tłumaczyć częste występowanie niedokrwistości u wcześniaków. Prócz tego odgrywa tutaj dużą rolę mały zapas żelaza w wątrobie wcześniaków w chwili przybycia na świat wiemy bowiem, że ilość związków mineralnych w ustroju płodu znacznie się zwiększa, głównie w ostatnich miesiącach ciąży.

W ustalaniu rozpoznania należy mieć na uwadze, że: 1) bladość skóry nie zawsze jest wyrazem rzeczywistych zmian w składzie krwi może ona powstać wskutek niedostatecznego ukrwienia skóry, skurczu naczyń krwionośnych skóry, itd.

-2) tylko badanie hematologiczne może dać dokładny obraz zmian w składzie krwi w toku choroby i leczenia należy je leż stosować we wszystkich przypadkach, w których stan dziecka nasuwa możliwość odchyleń w tym kierunku.

Dodaj Komentarz