Jestes w: Home > Wiedza > Objawy chorobowe

Objawy chorobowe

Należyte rozpoznanie musimy opierać tutaj, jak zresztą i wszędzie w medycynie, na pewnych przesłankach z wywiadów i na objawach chorobowych. Zdarza się często, gdy chodzi o niemowlęta, że lekarz praktyk nie wyzyskuje, niestety, wszystkich danych, a w wyniku rozpoznanie jest niezupełne i leczenie nieodpowiednie.

O słuszności tego twierdzenia przekonywamy się na każdym kroku. Ustalenie rozpoznania i leczenia wymaga: 1) dokładnego zebrania wywiadów: a) dotyczących rodziców i rodzeństwa dziecka celem zdania sobie sprawy z jego właściwości konstytucyjnych

b) warunków higienicznych, w jakich dziecko żyje, oraz możliwości chorób zakaźnych c) dotychczasowego żywienia dziecka w najdrobniejszych szcze-gółach: ilości, jakości, sposobu podawania pożywienia

d) dotychczasowego przebiegu choroby 2) dokładnego zbadania dziecka: a) stanu ogólnego: zachowania się ciepłoty ciała, napięcia tkanek, ukrwienia skóry i błon śluzowych itd.

-9 Higiena i żywienie niemowląt 129′ b) czynności przewodu pokarmowego: łaknienia, wymiotów, liczby i jakości wypróżnień itd. Trzeba zrozumieć wagę dokładnie zebranych wywiadów, trzeba być przekonanym, że bez nich nie jesteśmy w stanie ustalić należytego rozpoznania, gdyż wtedy dopiero zadamy sobie trud i poświęcimy dostateczną ilość czasu na zdobycie tych danych.

Dodaj Komentarz