Jestes w: Home > Wiedza > Objawy choroby

Objawy choroby

kowicie niezależne od tego czynnika konstytucyjnego. Ma on natomiast duże znaczenie, gdy chodzi o zapobieganie i rokowanie. Zapobiegawczo dążymy przede wszystkim do zmniejszenia liczby niemowląt wątłych i wcześniaków, co można osiągnąć zwiększając opiekę nad kobietą w ciąży i nad noworodkiem, w myśl poprzednio omówionych wytycznych.

Czynnik alimentarny ma znaczenie pierwszorzędne w każdym bez wyjątku przypadku,.jak to nadmieniliśmy na wstępie tego roz-działu. Są to więc niemowlęta żywione sztucznie w sposób nieod-powiedni, wskutek tego znajdujące się zawsze w stanie wyraźnego przewlekłego zaburzenia w odżywianiu. Uszkodzenie organizmu tych niemowląt ‚jest tak znaczne, że ich funkcje życiowe, a zwłaszcza przemiana materii i czynność przewodu pokarmowego, znajdują się u kresu wytrzymałości. Wystarcza wtedy nawet mała szkodliwość dodatkowa, by wywołać załamanie się organizmu i wystąpienie objawów toksykozy.

Mogą nią być: wysoka temperatura zewnętrzna i warunki atmosferyczne. Dlatego też spostrzegamy nagromadzenie się tych przypadków w ciepłych miesiącach letnich, zwłaszcza w ciepłe upalne dni, przed burzą, w razie występowania tak zwanych fron-tów powietrznych. Tym ujemnym wpływom atmosferycznym ule-gają przede wszystkim niemowlęta w źle wietrzonych, przegrzewa-nych mieszkaniach, znajdujące się w ogóle w złych warunkach higienicznych. Stałe nasilanie się tych schorzeń w lecie warunko-wało też nadanie im nazwy letniej biegunki niemowląt.

One Response to “Objawy choroby”

  1. Stasko napisał(a):

    najczestszym objawem za powiekszony wiezly chlonne i goraczka

Dodaj Komentarz