Jestes w: Home > Wiedza > Objawy jelita grubego

Objawy jelita grubego

Gdy po upływie kilku dni następuje poprawa, zwłaszcza w razie znaczniejszych objawów ze strony jelita grubego, parenteralne stosowanie streptomycyny zastępujemy podawaniem doustnym w dawce dobowej o połowę mniejszej. Podstawą tego postępowania są dwa fakty: streptomycyna podawana domięśniowo wydziela się prawie wyłącznie z moczem, a nie dociera prawie zupełnie do światła jelita, natomiast podana doustnie wchłania się słabo, wywiera więc wpływ na florę bakteryjną jelit. Nie wolno jednak, zwłaszcza u niemowląt, przedłużać doustnego podawania streptomycyny ponad 3-4, najwyżej 5 dni, gdyż mogło by to doprowadzić do wyjałowienia jelita grubego również z pałeczki okrężnicy, do wtórnego rozwoju innych zarazków oraz do niedoboru witaminy K.

Jeszcze szybciej i na ogól jeszcze pewniej działa chloromyce- tyna podawana doustnie przez 4-5 dni w ilości 20 mg na kg wagi na dobę. Nie stosujemy nigdy większych dawek, gdyż uważamy to za zbyteczne i jednocześnie szkodliwe ze względu na niezbyt rzadkie występowanie działania ubocznego tego leku. W tych cięż-kich przypadkach w miarę potrzeby należy stosować przetaczanie krwi i środki podtrzymujące krążenie.

Nie należy też zapominać, że stan uszu dziecka musi być stale kontrolowany, gdyż mógł on ulec zmianie od czasu pierwszego badania i może wymagać interwencji, przeciwnie jak podczas pierwszego badania.

Dodaj Komentarz