Jestes w: Home > Wiedza > Obraz chorobowy toksykozy

Obraz chorobowy toksykozy

Obraz chorobowy toksykozy jest zwykle tak charakterystyczny, że rozpoznanie nie sprawia żadnej trudności. Pogląd na etiologię tego ciężkiego schorzenia musi ulec pewnej zmianie w stosunku do zapatrywań dawniejszych.

Na równi z poprzednio opisanym stanem chorobowym toksy-koza powstaje przede wszystkim w przypadkach przewlekłego za-burzenia w odżywianiu, czyli przeważnie u dzieci z wadliwa kon-stytucją, żywionych sztucznie, i lo żywionych nieprawidłowo, znajdujących się w złych warunkach higienicznych i wskutek tego ulegających różnym chorobom zakaźnym, słowem u dzieci dystro- ficznych.

Jednakże znaczenie tych poszczególnych czyników etiologicznych jest tutaj nieco odmienne. Czynnik konstytucyjny wchodzi zawsze w grę, nie ulega bo-wiem najmniejszej wątpliwości, że w jednakowych warunkach zewnętrznych pewne kategorie dzieci łatwiej zapadają na ten cięż-ki stan chorobowy. Są to przede wszystkim niemowlęta małe, w pierwszym i drugim kwartale życia, dzieci słabowite od urodzenia, wcześniaki, dzieci skazowe, z chwiejnym bilansem wodnym. Ustalenie czynnika konstytucyjnego w tym ciężkim stanie chorobowym napotyka bardzo duże trudności, gdyż jest on zwykle zatuszowany zasadniczym procesem chorobowym. Jesteśmy tu skazani prawie wyłącznie na dane uzyskane z wywiadów. Nie ma to większego znaczenia dla postępowania leczniczego, które jest cał-

Dodaj Komentarz