Jestes w: Home > Wiedza > Ostre zaburzenia

Ostre zaburzenia

Zmniejszenie dobowej ilości pożywienia w tym ostrym zaburzeniu, czyli czynnik ilościowy, jest w takich przypadkach ważniejszy od czynnika jakościowego, od podawania tego lub innego pożywienia. Doprowadza to bowiem znacznie częściej do pożądanego wyniku niż wyłączna zmiana jakościowa bez należytego uwzględnienia ilości. A z takimi przepisami leczniczymi spotykamy się jednak wciąż jeszcze bardzo często.

W przypadkach lekkich małym niemowlętom, otrzymującym po-żywienie odpowiednie do ich wieku, podajemy mieszanki dotych-czasowe. Jeśli natomiast pożywienie dotychczasowe było błędne, to zmieniamy je na inne odpowiednio do wskazówek żywienia dzieci zdrowych w tym wieku. Niemowlętom starszym, otrzymującym już pożywienie różnorodne, odejmujemy przejściowo kaszkę, jarzyny i owoce.

W przypadkach cięższych lub w przypadkach lekkich, w których powyższe zlecenia nie odniosły należytego skutku, zmieniamy w większym stopniu jakość pożywienia: węglowodany łatwo ulegające fermentacji zastępujemy innymi bardziej złożonymi lub też stosujemy mieszanki lecznicze: mleko laktosanowe, mleko zakwaszo-ne lub maślankę, bardziej oczywiście uwzględniając odpowiednio czynnik ilościowy. Pokarm kobiecy jest niewątpliwie najskuteczniej-

szą „mieszanką leczniczą“. Znaczenie pokarmu występuje tym wyraźniej, im młodsze jest dziecko. W przypadkach ciężkich, zwłaszcza gdy nie mamy moż-ności stosowania pokarmu, roz-poczynamy leczenie od podawania zupy marchwiowej, jabłecz- nej lub ziemniaczanej, którą stosujemy przez kilkanaście do 24 godzin jako jedyne pożywienie obok płynów obojętnych albo też łącznie z jedną z wymienionych ostatnio mieszanek leczniczych. Ilość zupy waha się w granicach od 100 do 500 g na dobę, w zależności od jednoczesnego stosowania innych mieszanek i od ochoty, z jaką je dziecko spożywa. Wpływ na jakość wypróżnień jest zwykle szybki, zwłaszcza w przypadkach znaczniejszego zajęcia jelita grubego. Podczas podawania zupy ja- błecznej spostrzegamy często znaczniejszy przejściowy spadek wagi, czego nie ma po zastosowaniu zupy marchwiowej, która zawiera dużo związków mineralnych i wskutek tego lepiej nawadnia ustrój. W następnych dniach stopniowo zmniejszamy ilość zupy marchwiowej lub innej, zwiększając ilość mlecznych mieszanek leczniczych.

Dodaj Komentarz