Jestes w: Home > Wiedza > Paedatrophia, athrepsia

Paedatrophia, athrepsia

Do poważniejszych stanów chorobowych dochodzi wskutek in-tensywnego lub długotrwałego działania jednej z omówionych szkodliwości lub ich zadziałania na wrażliwy, mało odporny ustrój niemowlęcy. Widzimy wtedy spotęgowanie wszystkich objawów opisanych w poprzednim rozdziale. Prawie zupełny zanik podskórnej tkanki tłuszczowej początkowo na kończynach, potem na tułowiu, a w końcu i na twarzy, gdzie uwydatnia się tylko poduszeczka tłuszczowa Bichala. Twarz niemowlęcia ma wyraz starczy, usta wydają się nadmiernie duże w porównaniu z małą twarzyczką, skóra układa się w liczne fałdy ukrwienie jej i błon śluzowych jest niedostateczne, barwa skóry jest szaroziemista, cie- miączko głęboko zapadnięte. Brzuch może być duży wskutek wiot- kości i cienkości mięśni brzusznych. Mięśnie kończyn znajdują się natomiast często w stanie nadmiernego napięcia, tak że podczas- uniesienia niemowlęcia za kończyny dolne nie wyprostowują się one całkowicie.

Dziecko jest apatyczne, spokojne, ruchy są skąpe, powolne, płacz słaby. Nie stwierdzamy natomiast ważnego objawu odwodnienia, który występuje zawsze w stanach na pierwszy rzut oka podobnych do omawianego obecnie fałd skórny, utworzony na brzuchu dziecka, wygładza się jeszcze dość szybko – skóra zachowała w dużym stopniu swoją sprężystość.

Waga tych dzieci jest często wprost niewiarogodnie niska widzieliśmy np. dziecko 6-miesięezne ważące 2900 g, a dziecko roczne z wagą 5080 g. Nie zdziwi nas też niska ciepłota ciała takich niemowląt, nawet jeśli jednocześnie istnieje jakaś sprawa zakaźna. A o to bardzo łatwo – wyniszczony, osłabiony ustrój nie ma już siły na zwalczanie zakażenia: stany zapalne skóry (ropnie) i dróg oddechowych są na porządku dziennym. W przeciwieństwie do późniejszego wieku zakażenie ropne skóry niemowlęcia umiejscawia się w gruczołach

potowych, a nie w torebkach włosowych i gruczołach łojowych, mniej czynnych w tym wieku. Stolce są luźne lub przeciwnie, stwierdzamy zaparcie w wywia-dach słyszymy zwykle o wymiotach i biegunce występujących stale lub na przemian z zaparciem.

Dodaj Komentarz