Jestes w: Home > Wiedza > Poronienia

Poronienia

Rozpoznanie jest znacznie trudniejsze w przypadkach poronnych (precarence autorów francuskich) lub w okresach początkowych. Stwierdzamy tutaj w wywiadach podobne błędy w żywieniu, tylko może mniej jaskrawe dziecko jest blade, apatyczne, tkanki jego

są wiotkie, porusza ono kończynami mało i niechętnie, płacze podczas poruszania go, a często już z obawy przed tym, nawet gdy matka zbliża się do łóżka. W takich przypadkach zwykle rozpo-znaje się lekki stopień zaburzenia w odżywianiu lub też krzywicę, która daje podobne objawy ogólne i często jest cierpieniem współ-istniejącym. Zdarza się, że postępowaniem leczniczym, dostosowa-nym do powyższego błędnego rozpoznania, uzyskuje się pewne wyniki pomyślne u dzieci bowiem kilkomiesięcznych szybkie przejście na żywienie mieszane z uwzględnieniem jarzyn i surowych soków jest mimowolnym leczeniem swoistym tego nierozpoznanego cierpienia, gdyż zwiększa ilość dopełniających czynników odżywczych, ponieważ jednak ilość podawanego czynnika swoistego nie jest wystarczająco zwiększona, poprawa jest powolna i niedostateczna. Błędne rozpoznanie jest natomiast groźniejsze u niemowląt młodszych, do 4 miesiąca życia, gdyż wtedy uregulowanie żywienia nie doprowadza do zwiększenia ilości czynników dopełniających – dziecko nie poprawia się, przeciwnie, objawy nawet nasilają się i w dalszym przebiegu może dojść do typowego obrazu gnilca niemowlęcego.

Leczenie tych stanów chorobowych oraz zapobieganie niedoborowi polega na wczesnym stosowaniu surowych soków owocowych i jarzynowych (około 3 mies. życia), zwłaszcza u niemowląt żywionych sztucznie, lub też na podawaniu kwasu askorbinowego pod postacią odpowiednich preparatów, jak cebion 1-2 tabl. dziennie tabletka zawiera 0,05 kwasu askorbinowego. W stanach dyspeptycznych lub gdy chcemy osiągnąć szybką poprawę, należy stosować pozajelitowo (wstrzyknięcia podskórne) preparaty skoncentrowane (forte). Wcześniakom należy podawać zapobiegawczo około 25 mg witaminy C dziennie, począwszy od trzeciego tygodnia życia.

Kwas askorbinowy nie jest identyczny z naturalną witaminą C, która poza tym zawiera jeszcze składnik P\ uszczelniający ściany naczyń krwionośnych, czyli czynnik leczący plamicę pochodzenia naczyniowego i zapobiegający tym stanom. Zresztą sama witami-na C wywiera również działania lecznicze w plamicy, trombopenii i w skazie krwotocznej w ogóle. *

Dodaj Komentarz