Jestes w: Home > Wiedza > Preparaty witaminowe

Preparaty witaminowe

Do pożywienia dziecka musimy zawsze dodawać preparaty witaminowe w dostatecznej ilości, gdyż w takich przypadkach nie-dobór tych składników jest zawsze duży. W pierwszym okresie preparaty te stosujemy domięśniowo celem uzyskania szybszego wyniku, zwłaszcza w przypadkach zaburzeń przewodu pokarmowego warunkujących niedostateczne wchłanianie.

W przypadkach uporczywych, gdy samo leczenie dietetyczne nie doprowadza do celu, należy uciec się do jednego z czynników pobu-dzających czynność ustroju (działanie ergotropowe) stosujemy domięśniowe wstrzyknięcie krwi rodziców (5 ml) lub rzadziej jakiegokolwiek białka (proteinoterapia): 0,5-1,0 surowicy lub mleka kilkakrotnie w odstępach dwu lub kilkodniowych. W przy-padkach cięższych i uporczywych dobre i szybkie wyniki uzyskuje się kilkakrotnym przetaczaniem krwi w ilości 10-15 ml na kg wagi dziecka. Zabiegi te powodują często wyraźną poprawę w przy-padkach, w których wszystkie inne środki lecznicze nie mogą opa-nować tych schorzeń. Przypominamy znowu o konieczności zacho-wania odpowiednich ostrożności (str. 140).

Ostatnio stosujemy też insulinę w ilości kilku jednostek dziennie z następowym podaniem zwykłego pożywienia z cukrem lub glukozy. Zwykle doprowadza to do poprawy łaknienia i przyrostu wagi nawet w przypadkach nie poddających się leczeniu .czysto dietetycznemu.

Dodaj Komentarz