Jestes w: Home > Wiedza > Pzajelitowe ogniska zakaźne

Pzajelitowe ogniska zakaźne

Daleko większe znaczenie praktyczne ma stwierdzenie lub wy-łączenie pozajelitowego ogniska zakaźnego, gdyż musi ono być uwzględnione w postępowaniu leczniczym, niezależnie od opisanego niżej leczenia dietetycznego i ogólnego. Najczęstszym takim ogniskiem (nie rozstrzygamy tu czy pierwotnym, czy też wtórnym) jest zapalenie ucha środkowego, często występujące w ostrych zaburzeniach w odżywianiu u niemo

wląt. Toteż lekarz, mający do czynienia z tym stanem chorobowym, musi dokładnie zdać sobie sprawę ze stanu ucha środkowego i w miarę możności przekazać dziecko do zbadania przez specjalistę otolaryngologa.

W razie pozytywnego wyniku badania otoskopowego należy wy-konać jednostronną lub obustronną paracentezę i leczyć dalej ucha według zwykłych wskazań i zasad. Jest to wskazanie laryngologiczne do wykonania paracentezy.

Dodaj Komentarz