Jestes w: Home > Wiedza > Racjonalne żywienie

Racjonalne żywienie

Z uwag powyższych wynika, że najlepszym działaniem zapo-biegającym niedokrwistości pokarmowej niemowląt jest racjonalne żywienie, wczesne podawanie soków jarzynowych i owocowych oraz samych jarzyn i owoców albo też jednego surowego żółtka jaja kurzego (rozbitego w mleku).

Leczenie istniejącej już niedokrwistości należy rozpocząć również od uregulowania diety niemowlęcia, odpowiednio do jego stanu i wieku, uwzględniając w układaniu jadłospisu głównie te składniki, których brak stwierdzono w pożywieniu dotychczasowym. Chodzi tu, jak widzieliśmy, przede wszystkim o żelazo i czynniki dopełniające nie należy jednak zaniedbywać dostarczenia i innych składników. W wielu przypadkach pozwala to na osiągnięcie poprawy stanu ogólnego i składu krwi w stosunkowo szybkim czasie. Uwzględnienie całokształtu warunków higienicznych, usunięcie istniejących braków, a zwłaszcza dostarczenie świeżego powie-trza i słońca, znacznie przyśpieszy poprawę.

W przypadkach cięższych, gdy szkodliwość działa na ustrój od dłuższego czasu lub gdy niedomoga układu krwiotwórczego jest znaczniejsza, podajemy żelazo, które nie tylko uzupełnia znaczne braki, ale też działa pobudzająco na szpik.

Niemowlęciu w drugiej połowie pierwszego roku życia (bo mamy tu zwykle do czynienia z niemowlętami starszymi) podajemy: Ferri reducti 0,05-0,1, Sacch. 0,2, Al. f. pulu. DS. 2 proszki dziennie, przez dłuższy czas, 3-4 tygodnie. Po skontrolowaniu składu krwi możemy w razie potrzeby leczenie to powtórzyć. Występowanie objawów dyspeplycznych często utrudnia lub też uniemożliwia podawanie tego wartościowego leku. Zaburzeń tych unikamy za po-mocą jednoczesnego stosowania kwasu solnego (ac. mur. dii 0,5 na 100,0 wody, dwa razy dziennie po 5,0). Kilkakrotne domięśniowe wstrzyknięcia 5-10 ml krwi rodziców, wykonywane dwa razy ty-godniowo, są również bardzo skuteczne. Jednakże we wszystkich cięższych i uporczywszych przypadkach musimy się uciec do kilka-krotnego przetaczania krwi.

Natomiast preparaty wątrobowe nie dają większego wyniku leczniczego, jak zresztą i w innych przypadkach niedokrwistości wtórnej. Oddziałuje na nie jedynie niedokrwistość powstała wskutek żywienia mlekiem kozim.

Dodaj Komentarz