Jestes w: Home > Wiedza > Rola pediatry

Rola pediatry

robowych i wtedy pediatra staje przed odpowiedzialną decyzją dalszego leczenia internistycznego lub też zalecenia antrotomii na podstawie wskazań pediatrycznych (p. str. 163). Doświadczenie poucza nas, że w takich przypadkach prędzej czy później sytuacja doprowadza do antrotomii – decyzja nie powinna jednak być po-wzięta za późno.

Po usunięciu ogniska chorobowego następuje ostateczna poprawa. Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu penicyliny i preparatów sulfonamidowych bezwzględnie w każdym przypadku, również i wtedy, gdy czynnik zakaźny nie wysuwa się na pierwszy plan w obrazie chorobowym.

Wiemy już bowiem, że każdy przypadek toksykozy jest w dużym stopniu pochodzenia zakaźnego. W warunkach klinicznych rozpoczynamy od stosowania tych leków bakteriostatycznych (oczywiście obok opisanych już zabie-gów .pozostałych), a w razie braku poprawy przechodzimy do po-dawania streptomycyny, zwłaszcza po stwierdzeniu bakteriologicznym zarazków, poddających się jej działaniu (p. str. 167).

Dodaj Komentarz