Jestes w: Home > Wiedza > Rozlegle owrzodzenia

Rozlegle owrzodzenia

wym, gdyż w tym okresie życia są one w dużym stopniu niewspół-mierne z objawami klinicznymi: rozlegle owrzodzenia, stwierdzane sekcyjnie, zadziwiają w przypadkach, w których charakter wypróżnień, zwłaszcza nie zawierających znaczniejszej domieszki krwi, nie upoważniał do podejrzewania podobnych zmian. I odwrotnie, stwierdzamy nikłe zmiany anatomiczne w jelitach w przypadkach

o znacznym nasileniu miejscowych objawów klinicznych. Jedynie przypadki tworzące epidemię (jak to się np. aż nazbyt często zdarza w zakładach dla niemowląt, nawet dobrze prowadzonych) lub przypadki z wyraźnymi objawami schorzenia jelita grubego (parcie, duża ilość śluzu z domieszką krwi, a później występowanie w stolcu charakterystycznych galaretowatych mas śluzowych) pozwalają na bezsprzeczne zaklasyfikowanie do schorzeń

wyraźnych zmianach miejscowych. Znaczenie tego czynnika zakaźnego w przewodzie pokarmowym dla powstawania toksykozy ujawnia się też w dwóch zasadniczych faktach dotyczących powstawania tego stanu chorobowego:

Dodaj Komentarz