Jestes w: Home > Wiedza > Rozwój umysłowy niemowląt

Rozwój umysłowy niemowląt

Rozwój umysłowy niemowląt starszych jest często wyraźnie zahamowany, zwłaszcza w przypadkach o dłuższym przebiegu. W celu uniknięcia nieporozumień i należytego ujęcia wyżej wymienionego stanu chorobowego musimy nadmienić, że Parrot, twórca pojęcia atrepsji, który dał jednocześnie pierwszy mistrzowski opis tej jednostki chorobowej, a za nim wszyscy autorzy francuscy ograniczają to pojęcie ściśle do pierwszego kwartału życia niemowląt.

W późniejszych miesiącach życia występuje jednak – podobny obraz kliniczny, zwłaszcza gdy szkodliwości zadziałały na ustrój niemowlęcia już w pierwszym kwartale. Wyodrębnienie tego stanu chorobowego u niemowląt małych przez nadanie mu specjalnej nazwy jest tu

o tyle wskazane, że występuje on częściej w tym wieku i bliższe badanie wykazują pewne cechy nie tak wyraźne u niemowląt starszych (ponad 4 mies.). Jest to związane z większą chwiejnością całego ustroju niemowląt małych, zwłaszcza przemiany materii i bilansu wodnego wyrazem tego jest częste zwiększenie się ilości azotu bezbiałkowego w krwi i w płynie mózgowo- rdzeniowym. Ograniczając więc pojęcie atrepsji do niemowląt w pierwszym kwartale życia możemy nazwać atrofią lub pedatrofią podobne obrazy chorobowe u niemowląt starszych.

Dodaj Komentarz