Jestes w: Home > Wiedza > Schemat żywienia sztucznego

Schemat żywienia sztucznego

Zwracamy tutaj uwagę z większym jeszcze naciskiem niż w schemacie żywienia naturalnego, że podane liczby należy uważać tylko za orientacyjne, przeciętne, że w każdym przypadku racjo-

nalna indywidualizacja jest nakazem jeszcze bezwzględniejszym niż w żywieniu naturalnym. Ilości pożywienia są podane w gramach. Uwaga: Przypominamy raz jeszcze, że liczby powyższe są wyłącznie orientacyjne, że mogą i powinny ulec zmianie zależnie od zachowania sig dziecka.

ZABURZENIA W ODŻYWIANIU NIEMOWLĄT ŻYWIONYCH SZTUCZNIE Jest to może najważniejszy rozdział pediatrii i jak doświadczenie uczy, najtrudniejszy do opanowania dla lekarza praktyka, nie orientującego się dostatecznie w poszczególnych obrazach klinicznych i w leczeniu, jakie należy stosować. Pociąga to za sobą częste błędy tak groźne dla życia i zdrowia wielu niemowląt.

Dodaj Komentarz