Jestes w: Home > Wiedza > Schorzenia ucha

Schorzenia ucha

Dotyczy to przede wszystkim schorzeń ucha, w których konieczna jest wczesna paracenteza również w przypadkach wzbudzających chociażby tylko najlżejsze podejrzenie w tym kierunku. Nie możemy się tu kierować zwykłymi kryteriami obowiązującymi w ocenie obrazu otoskopowego u dzieci starszych i u dorosłych. Wyraźne schorzenie ucha środkowego może przebiegać u niemowlęcia bez wyraźnych zmian błony bębenkowej. Paracenteza jest zabiegiem tak nieszkodliwym, że nawet niepotrzebne jej wykonanie jest niczym w porównaniu z ujemnymi skutkami zaniedbania jej. Nie można tu bowiem liczyć na samoistne przebicie się, co spostrzegamy u niemowląt w dobrym stanie ogólnym z dużą odpornością. Ropa zagęszczona wskutek odwodnienia organizmu w toksykozie nie ma żadnych tendencji do przebicia błony bębenkowej, a sprawa chorobowa posuwa się w głąb, obejmując dalsze odcinki narządu słuchu. Dalsze postępowanie lecznicze zostało opisane na str. 163.

Nierzadko widujemy następujący przebieg sprawy chorobowej: niemowlę przyjęte w bardzo ciężkim stanie toksykozy poprawia się wyraźnie pod wpływem opisanego leczenia, odtruwa się, krążenie jest już niezłe, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego zmniejszają się wydatnie, przyrost wagi przez kilka dni jest duży – ma się wrażenie, że poprawa jest ostateczna i dalszy przebieg będzie jej utrwaleniem. Tymczasem pewnego dnia następuje

nieoczekiwane, gwałtowne pogorszenie stanu ogólnego: wymioty i pogorszenie się stolców, znaczny spadek wagi, niekiedy nawet poniżej poprzedniego, i słabo lub wyraźniej zaznaczony stan za-trucia. Wyłączamy wpływ czynnika alimentarnego, nie znajdujemy żadnego ogniska zapalnego w narządach, zwracamy więc główną uwagę na stan uszu. Badanie laryngologiczne może dać wyniki różne. Sprawa jest jasna, gdy stwierdza się nasilenie dawnego procesu chorobowego lub też istnienie sprawy świeżej. Nieraz jednak otolaryngolog nie znajduje żadnych uchwytnych spraw cho-

Dodaj Komentarz