Jestes w: Home > Wiedza > Sekcja

Sekcja

Na sekcji stwierdzamy wtedy znaczne wyniszczenie ogólne dziecka, często bez odpowiednika anatomicznego dla tego ciężkiego stanu i niepomyślnego zejścia. Nierzadko jednak wyraźne uzasadnienie anatomiczne naszej bezsilności i braku poprawy znajdujemy pod postacią rozległych zmian w przewodzie pokarmowym (owrzodzenia lub też zanik biony śluzowej) lub zmian zapalnych w obrębie ucha, w płucach itp. W tych przypadkach jedynie jedna lub kilka transfuzji mogą jeszcze ewentualnie zapobiec katastrofie.

Jak widać z powyższych uwag, schemat leczenia dietetycznego jest w zasadzie bardzo prosty, ale pomimo swej prostoty rzadko wypełniany w praktyce, chociażby tylko w najważniejszych zary-sach. Przyznajemy natomiast, że leczenie tych istotnie ciężkich stanów chorobowych w warunkach domowych, często w złych wa-runkach ogólnych, należy do trudniejszych zagadnień pediatrycz-nych. Wymaga to bowiem ścisłych i jasnych przepisów ogólnolecz- niczych i dietetycznych, uwzględnienia w poleceniach możliwych zmian, które mogą wystąpić w przerwie, dokładnego i inteligent-nego wypełnienia poleceń przez matkę lub osobę pielęgnującą, możności częstego spostrzegania dziecka, a od lekarza ponadto oddania się sprawie oraz pewnego wyczucia i doświadczenia pediatrycznego, umożliwiającego dokładną ocenę ilości pożywienia, jaką należy przepisać w każdym poszczególnym przypadku. Widzieliśmy, że w tych razach optimum pożywienia waha się w nieznacznych granicach.

5. Istnienie zakażenia ogólnego i zapalnego ogniska chorobo-wego w tym lub innym narządzie lub układzie wymaga, obok zaleceń dietetycznych, również odpowiedniego postępowania lecz-niczego.

Dodaj Komentarz