Jestes w: Home > Wiedza > Skaza wysiękowa

Skaza wysiękowa

Występuje to zwłaszcza u dzieci obarczonych skazą wysiękową lub z natury już chwiejnym bilansem wodnym, przekarmianych wę-glowodanami, najczęściej mączkami „odżywczymi“.

Pozory tego dobrego rozwoju i stanu ogólnego znikają niekiedy z przerażającą szybkością w razie zadziałania jakiejś szkodliwości dodatkowej następuje szybki i znaczny spadek wagi – spostrze-gamy wtedy jeden z wyżej opisanych stanów chorobowych hipotro- fii lub atroTii.

Leczenie polega na uregulowaniu żywienia niemowlęcia pod względem ilościowym i jakościowym odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka i zgodnie z wyłożonymi wyżej zasadami.

poznaje. Zupełnie jak w innych okresach życia występują one wtedy, gdy ustrój otrzymuje wyłącznie lub prawie wyłącznie poży-wienie jednostronne, mleczne lub węglowodanowe, bez dostatecznej ilości jarzyn, soków i owoców, zwłaszcza w przypadkach przekarmiania ilościowego. Stany te stwierdzamy bez porównania częściej u wcześniaków oraz u niemowląt żywionych sztucznie, chociaż zbyt długie wyłączne podawanie pokarmu może również wywołać te schorzenia. Niedobór witaminowy może powstać nie tylko wskutek niedostatecznej ich zawartości w pożywieniu, ale również wskutek niedostatecznego wchłaniania (choroby przewodu pokarmowego), nadmiernego zużycia i zapotrzebowania (choroby zakaźne, bardzo szybki wzrost) oraz wreszcie niedostatecznego zapasu (wcześ- niaki).

Dodaj Komentarz