Jestes w: Home > Wiedza > Stan ogólny dziecka

Stan ogólny dziecka

o tym jednak przede wszystkim stan ogólny dziecka. W tych ciężkich stanach chorobowych jakość pożywienia odgrywa jednak często również decydującą rolę, obok omówionego już czynnika ilościowego. Znaczne obniżenie tolerancji ustroju, większe tutaj niż w innych stanach chorobowych, powoduje konieczność stosowania przede wszystkim pożywienia, którego trawienie wymaga od ustroju najmniejszego wysiłku, tj. pokarmu kobiecego, początkowo odtłuszczonego, gdyż wtedy jest on łatwiej strawny. W znacz-niejszym nasileniu zatrucia pokarmowego, zwłaszcza u niemowląt małych, niemożność podawania pokarmu bardzo pogarsza roko-wanie. Podkreślamy tylko raz jeszcze, że pokarm musi być również

ściśle dawkowany, co jest niemożliwe w razie przystawiania niemowlęcia do piersi. Możemy więc podawać tylko pokarm odciągany, zwłaszcza że wobec znacznego upośledzenia trawienia tłuszczu (mała ilość lipazy w przeciwieństwie do nieznacznego obniżenia zaczynów proteolitycznych przewodu pokarmowego) nieraz konieczne jest odtłuszczenie pokarmu kobiecego, który zawiera stosunkowo dużo tłuszczu. Dalszą wadą pokarmu jest niski odsetek związków mineralnych, warunkujący niedostateczne nawodnienie organizmu dziecka. Dlatego też często, zwłaszcza po kilku dniach leczenia, nie stosujemy pokarmu jako pożywienia wyłącznego, ale obok tego również maślankę, mleko zakwaszone lub laktosanowe z przewagą ilościową pokarmu.

Postępując w ten sposób, dochodzimy powoli do ilości poży-wienia normalnych dla danego dziecka, przy czym stopniowo zmieniamy mieszanki lecznicze na zwyczajne lub w ogóle na pożywienie odpowiednie dla tego wieku. Przypominamy przy tym zasadę, że wszelkie mieszanki lecznicze mogą być tylko stosowane przez ograniczony czas, a nigdy nie powinny być pożywieniem stałym. A tym bardziej nie mogą nim być owe kleiki, mączki i tym podobne, wciąż jeszcze niesłusznie stosowane środki „odżywcze“ i „lecznicze“.

Dodaj Komentarz