Jestes w: Home > Wiedza > Stan toksykozy

Stan toksykozy

Jednakże bezpośrednim czynnikiem wywołującym stan toksykozy jest zawsze czynnik zakaźny, powstający wskutek współdziałania wszystkich wyżej wymienionych czynników osłabiających odporność organizmu niemowlęcego.

Punktem wyjścia tego zakażenia ogólnego może być przewód pokarmowy lub jakiekolwiek ognisko pozajelitowe. Jak już wspominaliśmy, w ostrych biegunkach, a w pewnym stopniu również w przewlekłych oraz podostrych stanach dyspep- tycznych mamy stale do czynienia ze zmianą flory bakteryjnej jelit, z pojawieniem się tych lub innych zarazków chorobotwórczych oraz z inwazją ich na zwykle jałowe odcinki jelita cienkiego. I ten fakt należy niewątpliwie uważać za zarodek poważnego niebezpieczeństwa, możliwości zakażenia ogólnego, doprowadzającego do toksykozy w sprzyjających temu okolicznościach.

Rodzaje zarazków są te same, jakie wymienialiśmy już w po-przednim rozdziale o ostrych biegunkach, przy czym na plan pierwszy wysuwa się ich wpływ na ogólny stan dziecka i na zaburzenia czynnościowe ze strony przewodu pokarmowego. Zmiany anatomiczne w przewodzie pokarmowym ograniczają się zwykle do silnego przekrwienia i nacieczenia błony śluzowej, rzadziej występują owrzodzenia z przewagą zmian w jelicie grubym, i to niezależnie od rodzaju zarazka. Kiinicznie trudno jest z całą pewnością wnioskować o charakterze zmian chorobowych w przewodzie pokarmo

Dodaj Komentarz