Jestes w: Home > Wiedza > Stany niedokrwistości

Stany niedokrwistości

Ma zastosowanie lecznicze w rumieniu lombardzkim oraz w pewnych stanach niedokrwistości z obniżonym wskaźnikiem barwliwości, przebiegających z objawami gośćcowymi i zaburze-niami przewodu pokarmowego, a nie reagujących na podawanie żelaza. Zapobiega też granulopenii po sulfonamidach. Ostatnio zwraca się uwagę na jej działanie lecznicze w schorzeniach układu nerwowego: w pląsawicy, w akrodynM, miatonii wrodzonej, w cho-robie Erba.

Zapotrzebowanie dzienne – 2 mg. 5. Hemogen – czynnik przeciwanemiczny, identyczny z czyn-nikiem Castle‘a. W produktach spożywczych występuje łącznie z innymi czynnikami zespołu B.

Brak tego czynnika wywołuje-nadbarwliwą niedokrwistość tro-pikalną, w odróżnieniu od niedokrwistości złośliwej, powstającej wskutek braku czynnika wytwarzanego przez błonę śluzową żo-łądka. Ponieważ pełny czynnik przeciwanemiczny powstaje przez połączenie się tych dwóch czynników Castle‘a, więc hemogen sam nie wywiera żadnego skutku leczniczego w niedokrwistości złośliwej.

Bardzo możliwe, że wyłączny brak hemogenu lub też związany z brakiem innych składników zespołu witaminy B2 odgrywają rolę w powstawaniu niedokrwistości spostrzeganej u niemowląt po dłuższym podawaniu mleka koziego. W tych przypadkach, poza skreśleniem mleka koziego z pożywienia i podawaniem odpowied-niego do wieku dziecka pokarmu mieszanego, stosujemy żelazo oraz preparaty zawierające możliwie pełny zespól witaminy B2.

One Response to “Stany niedokrwistości”

  1. Lambo napisał(a):

    Moja mama to miala, bardzo szybko przez to marzly j dlonie i nogi.

Dodaj Komentarz