Jestes w: Home > Wiedza > Tężyczka (tetania)

Tężyczka (tetania)

Tężyczka należy do zaburzeń w odżywianiu w tym samym stopniu jak krzywica, niedokrwistość itp., tzn. jest ona stanem chorobowym zależnym w dużym stopniu od żywienia w znaczeniu ścisłym. Omawiamy ją na tym miejscu po zaburzeniach ostrych, gdyż wymaga ona również szybkiego i celowego postępowania leczniczego. Zaniedbanie lub zwlekanie może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki.

I tutaj, tak jak w krzywicy i w niedokrwistości, musimy się ograniczyć do kilku zasadniczych rzutów, nie wchodząc w szczegóły.

Skaza kurczowa (spasmophilia), tężyczka utajona, występuje u niemowląt z krzywicą. Nasilenie krzywicy nie odgrywa decydu-jącej roli: zdarzają się bardzo ciężkie przypadki krzywicy bez śladu skazy kurczowej.

Dodaj Komentarz