Jestes w: Home > Wiedza > Tran

Tran

Tran, zawierający znaczne ilości witaminy D3, jeśli jest peł-nowartościowym, standaryzowanym preparatem, był w krzywicy najważniejszym środkiem zapobiegawczym i ieczniczym aż do chwili poznania działania promieni pozafiołkowych i wprowadzenia do lekospisu preparatów witaminy D2.

Trudności w podawaniu tranu ze względu na jego przykry za-pach i smak, co prawda niezbyt duże w wieku niemowlęcym, nie-możność podawania go w cieplejszej porze roku oraz powolniejsze działanie, odsunęły go na dalszy plan jako środek przeciwkrzy- wiczy.

Ponieważ jednak obok witaminy D zawiera on witaminę A i za-pewne inne nieznane nam jeszcze składniki wartościowe, możemy go z powodzeniem stosować obok preparatów witaminy D2 w przy-padkach, w których podejrzewamy istnienie niedoboru również in-nych składników dopełniających.

Dodaj Komentarz