Jestes w: Home > Wiedza > Utlenianie komórek

Utlenianie komórek

.utlenianie komórek. Wchłanianie się tego płynu jest tym bardziej utrudnione, że może ono nastąpić tylko przez naczynia limfatyczne, a nie krwionośne. Wszystko to jest wyrazem głębokiego uszkodzenia, jakiemu uległ ustrój niemowlęcia objawami współrzędnymi, obok wymienionego już stanu ogólnego, wskazującego na zatrucie, są również: białkomocz, krwiomocz, często cukromocz, zwiększenie

się ilości azotu bezbiałkowego, histaminy i choliny w krwi i w pły-nie mózgowo-rdzeniowym, głęboki i przyśpieszony oddech (kwa- siczy). Skok gorączki, jeśli istnieje, a zdarza się to nie we wszyst-kich przypadkach, powoduje skrzyżowanie się krzywej wagi, biegnącej raptownie ku dołowi, i wznoszącej się krzywej gorączki, co jest charakterystyczne dla tego stanu chorobowego.

Wątroba jest zawsze wyraźnie powiększona zmniejsza się w miarę poprawy stanu ogólnego, krążenia i ustępowania objawów zatrucia. Głównym powodem powiększenia wątroby jest znaczne stłuszczenie, występuje ono już wtedy, gdy inne narządy nie wykazują jeszcze podobnych zmian.

Dodaj Komentarz