Jestes w: Home > Wiedza > Witamina B2 (rozpuszczalna w wodzie).

Witamina B2 (rozpuszczalna w wodzie).

Laktofiawina jest nazywana czynnikiem wzrostowym, gdyż brak jej powoduje zahamowanie wzrostu młodych szczurów i kur-cząt. Czynnik ten ulega wchłanianiu w jelicie cienkim, w którego błonie śluzowej ulega estryzacji z kwasem fosforowym i w połą-czeniu z białkiem daje tzw. żółty zaczyn oddechowy, znajdujący się

w każdej komórce roślinnej i zwierzęcej. Jako katalizator utlenia-jący jest on niezbędny do życia komórki. Większe ilości witaminy B2 są zawarte w drożdżach, wątrobie, nerkach, żółtku, kiełkujących ziarnach oraz w mleku (dobre mleko krowie zawiera kilkakrotnie więcej laktoflawiny niż pokarm kobiecy) w mleku krowim zawartość waha się jednak w dużych granicach, 0,5 mg do 7,8 mg w litrze, często z niewiadomych przyczyn: w porze letniej jest ona zwykle znacznie większa.

Zapotrzebowanie dzienne wynosi 2-4 mg. Za hipowitaminozę B2 uważa się zahamowanie wzrostu, hipo-tonię, zajady w kątach ust (perleche autorów francuskich) oraz zaburzenia w czynności przewodu pokarmowego (niedostateczne wchłanianie tłuszczów) i przemiany materii, znane jako rodzima sprue, w chorobie Gee-Hertera-Heubnera (infantilismus intestina-lis) oraz, jak chcą niektórzy autorzy, w akrodynii.

Dodaj Komentarz