Jestes w: Home > Wiedza > Witaminy

Witaminy

Witaminy. Gotowanie mleka krowiego lub przyrządzanych z niego mieszanek pozbawia je pewnych właściwości świeżego pożywienia, niszczy w mniejszym lub większym stopniu dopełniające środki odżywcze. Niebezpieczeństwo niedoboru witamin jest tym większe, im wyższą stosowano temperaturę (sterylizacja pod ciśnieniem) lub im dłużej poddawano mleko działaniu ciepła, zwłaszcza w otwartych naczyniach, im mniej wartościowy był produkt wyjściowy, im później stosowano żywienie mieszane zawierające soki, jarzyny itp., im gorsze są ogólne warunki higieniczne oraz im częstsze jest uszkodzenie ustroju dziecka przez ostre lub przewlekle choroby zakaźne.

Witaminy odgrywają coraz większą rolę w fizjologii i patologii liczba ich wzrasta stale, jednakże do celów praktycznych w żywieniu dziecka należy uwzględnić przede wszystkim cztery główne, a mianowicie: witaminę A, zespól witaminy B oraz witaminy C i D. Zapobieganie niedoborowi tych czterech witamin wystarcza całkowicie do uniknięcia ewentualnego braku pozostałych czynników dopełniających, których działanie nie zostało jeszcze dostatecznie ustalone w patologii ludzkiej. Badania ostatnie stwierdzają coraz wyraźniej, że budowa witamin i ich działania są bardzo zbliżone do hormonów i że wchodzą one często w skład wielu zaczynów jako ich część czynna, tzw. koferment. Uwydatnia to tym bardziej duże znaczenie witamin dla czynności organizmu.

Pamiętanie o konieczności zachowania należytego co do ilości i co do składu jakościowego pożywienia niemowlęcia, kontrola tego pożywienia w razie jakichś niewytłumaczonych zaburzeń – to zasadnicze podstawy żywienia sztucznego niemowląt. Utrwalenie tych zasad w umysłach lekarzy praktyków zapobiegnie wielu szkodli- wościom u niemowląt pozbawionych pokarmu kobiecego.

Po omówieniu tych zasad ogólnych możemy przejść do konkretnego ułożenia diety niemowląt w różnych kategoriach wieku. Oczywiście nie możemy tutaj wyczerpać wszystkich możliwości, należyte ustalenie żywienia w poszczególnych przypadkach nie będzie jednak napotykało trudności po zapoznaniu się z wyłożonymi już zasadami i omówionymi niżej przepisami.

Dodaj Komentarz