Jestes w: Home > Wiedza > Wykonanie kroplówki

Wykonanie kroplówki

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wykonanie kroplówki jest trudne dla osób niewprawnych. Dużym ułatwieniem są tu igły ze specjalnym uchwytem (p. ryc. str. 143), umożliwiającym dokładne

i pewne poruszanie igły oraz utrzymanie jej w świetle cienkiej i do tego spadniętej żyły niemowlęcia. Nawodnienie organizmu możliwie szybkie i trwałe jest ko-niecznością życiową – ustrój nie może żyć długo w stanie podob-nego odwodnienia. Musimy mu więc dostarczyć dostatecznej ilości płynu i ułatwić lub umożliwić jego zatrzymanie będzie to natu-ralnie tym łatwiejsze, im szybciej postępuje jednocześnie odtrucie, im szybciej tkanki nabierają ponownie właściwości wiązania wody.

Wymienione wyżej kropelkowe wlewania dożylne roztworu Ringera z glukozą i dodatkami przyczyniają się nie tylko do od-trucia, ale również do nawodnienia organizmu dziecka. Jest to zabieg, który musi być wykonany jak najprędzej, tj. bezpośrednio

i natychmiast po dostarczeniu dziecka do poradni, przychodni lub szpitala. Każde opóźnienie zmniejsza możliwość ocalenia dziecka w tych nadzwyczaj ciężkich przypadkach.

Dodaj Komentarz